Fakte rreth projektit

Emri i projektit:“Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri”

Numri i projektit: 561510-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP;

Akronimi i projektit: QAinAL;

Kohëzgjatja e projektit: 15/10/2015 – 14/10/2018