Shpërndarja përmes web faqës së partnerëve

Universiteti EPOKA 

Universiteti Europian i Tranës

Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë

Universiteti Polis

Universiteti Marin Barleti

WUS Kosova

Universiteti Politeknik i Bukureshtit