Vlerësimi i aktiviteteve të projektit

1.1 Vleresimi i takimit fillestar

1.6 Vleresimi i vizites studimore ne Bukuresht, 1-3 Qeshor 2016

2.3 Vleresimi i vizites studimore ne Salzburg, Shtator 2016

2.7 Vleresimi i trajnimeve ne Salzburg, Dhjetor 2016 

5.2 Vleresimi i vizites studimore ne Genoa, Korrik 2017