Puntoria për zhvillimin e planit akcional për sigurimin e cilësisë e mbajtur në Tiranë më 18-19 Dhjetor 2017

21/12/2017

Në kuadër të projektit Erasmus + "Mbështetje strategjike për forcimin e strukturave të sigurimit të cilësisë në IAL private në Shqipëri" u zhvillua një puntori për zhvillimin e Planit të Veprimit për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin Europian të Tiranës më 18-19 dhjetor 2017.

Puntori u hap me fjalimet e mirëseardhëse nga Blerjana Bino nga Universiteti Europian i Tiranës. Gjatë ditës së parë prezantimet e mëposhtme u prezantuan nga partnerët e projektit:

• Prof. Alfredo Squarzoni në "Qasjen dhe Organizimin e Bashkimit Evropian për Sigurimin e Cilësisë"

• Prof. But Dedaj mbi "Zhvillimin e dokumenteve strategjike të qëndrueshme dhe planet e veprimit të SC - Eksperienca nga projektet e mëparshme të financuara nga TEMPUS"

• Prof. Alfredo Squarzoni prezantimin e draftit të "Planit të Veprimit QAinAL të SC"

Dita e parë përfundoi me një diskutim dhe një sesion përmbyllës.

Gjatë ditës së dytë, partnerët diskutuan dhe rishikuan "Planin e Veprimit Qainal për SC", dhe prezantimet për të njëjtën temë u prezantuan nga institucionet përfituese, si vijojnë më poshtë:

• Universiteti Epoka

• Universiteti Europian i Tiranës

• Universiteti Marin Barleti

• Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë

• Universiteti Polis

Pas prezantimeve, punëtoria u mbyll me një sesion rekomandimesh. Pas punëtorisë u mbajt takimi i konsorciumit të projektit.